Postoj tvorcu Dnes viac ako inokedy je potrebné rozvíjať a využívať naše tvorivé schopnosti. Ich zapojením v nás nastáva celá rada ozdravných a posilňujúcich procesov, čo má pozitívny dopad na naše okolie a v širšom merítku aj spoločnosť. Vnímam, že strachy, neistota...